W dniu 30 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Jednym z kryterium przyznania stypendium jest uzyskanie średniej co najmniej 4,9
i oceny zachowania co najmniej bardzo dobrej za poprzedni rok szkolny, bądź zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wówczas minimalna średnia ocen to 4,75.

Z naszej szkoły stypendium na rok szkolny 2014/2015 otrzymało 7 uczniów:

– Dorota Futoma – kl. III LO

– Magdalena Mikuła – kl. III LO

– Kornelia Mucha – kl. III LO

– Agnieszka Dudek – kl. II LO

– Ilona Ziółkowska – kl. II LO

– Agnieszka Hejnosz – kl. III TZ

– Natalia Pilch – kl. III TH

Uczniowie wraz z Panią Dyrektor Dorotą Konieczna oraz rodzicami odebrali gratulacje wraz z dyplomami z rąk Starosty Przeworskiego oraz Członków Zarządu.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.