„Człowiek który nie zmierza

do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego …”

1 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Rozpoczeła się od Mszy Św. w Kościele pw. Michała Archanioła w Kańczudze. Dalsza cześć uroczystosci przebiegała w szkole. Pani Dyrektor Dorota Konieczna serdecznie przywitała gości: p. Grzegorza Jedynaka – dyrektora firmy Axtone, p. Katarzyne Dudek – kierownika działu marketingu firmy Axtone oraz p. Elzbiete Gonciarz – sekretarza Rady Rodziców, a także grono pedagogiczne i uczniów.

GALERIA ZDJĘĆ

 

W swoim przemówieniu odniosła się do nowego roku szkolnego, który będzie, jak podkresliła rokiem pracy i nauki, zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń.. Witając uczniów klas pierwszych poinformowała, że technik logistyk jest nowym kierunkiem kształcenia i honorowy patronat nad klasą objęła firma Axtone.

Pani Dyrektor nawiazała także do 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września to data szczególna w historii Polski i świata, przypomina nam o wojnie, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar i przyniosła cierpienie następnym 100 mln na calym świecie. Osamotniona Polska stawiła czoło Trzeciej Rzeszy, a po 17 września również Związkowi Radzieckiemu, który zaatakował wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Docenmy zatem fakt, że dziś możemy życ i uczyć się w normalnych warunkach, co nie było dane naszym rówiesnikom 75 lat temu. Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor życzyla wszystkim wytrwałości, mądrości i przede wszystkim ambitnego podchodzenia do obowiązków.