10 listopada 2014 r. w szkole odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległosci. Młodzież z klas II LO, III LO i I TL zaprezentowała program słowno- muzyczny, w którym poruszone zostały zagadnienia dotyczące zrywów niepodległościowych Polaków, samego momentu odzyskania przez Polske niepodległości oraz współczesnego patriotyzmu.

GALERIA ZDJĘĆ

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor dzieląc się z nami swoją refleksją dotyczącą walk o niepodległość naszej Ojczyzny. Poprosiła również zebranych o uczczenie minutą ciszy bohaterów, którzy oddali swoje życie w walkach o niepodległość Polski.

Uroczystość przygotowały Panie Bernadeta Bar, Beata Drozd i Donata Kozłowska.