W dniach 17.11.2014 r. – 18.12.2014 r. w ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez naszą szkołę odbył się kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych”.

GALERIA ZDJĘĆ

Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania tego zawodu. Część teoretyczna obejmowała takie zagadnienia, jak: rodzaje i typy wózków jezdniowych, budowa i obsługa wózków, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem, ładunki i ich rodzaje oraz przemieszczanie, przepisy BHP dotyczące pracy na wózku, wiadomości o dozorze technicznym oraz wymianą butli LPG.

 

Część praktyczna odbyła się na placu manewrowym w Przeworsku z instruktażem stanowiska pracy poprzedzającym rozpoczęcie samodzielnej nauki jazdy. Uczniowie ćwiczyli na wózku widłowym, doskonaląc jazdę bez ładunku, jazdę z ładunkiem, podjęcie ładunku oraz rozładunek. Wykonywali także manewry osprzętem oraz ćwiczyli czynności obsługowe przed i po pracach manewrowych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania tego zawodu.