VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

poświęcone twórczości ADAMA MICKIEWICZA patrona Zespołu Szkół w Kańczudze.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNYCH    KONKURSÓW:

RECYTATORSKIEGO i PLASTYCZNEGO

poświeconych twórczości Adama Mickiewicza.

Cele konkursu:

– promowanie twórczości Adama Mickiewicza

– zacieśnianie współpracy między szkołami

– promowanie uzdolnionej młodzieży, wymiana doświadczeń

Organizatorzy:

– nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze

Patroni konkursu:

– Dyrektor ZS w Kańczudze

– Rada Szkoły przy ZS w Kańczudze

– Rada Rodziców przy ZS w Kańczudze

Patronat honorowy:

– Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

– Uniwersytet Rzeszowki

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach

– szkoly gimnazjalne

– szkoly ponadgimnazjalne /dla uczniów ZS w Kańczudze/

KONKURS RECYTATORSKI dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
i PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Repertuar uczestników obejmuje jeden utwór A. Mickiewicza (w całości lub fragmentach).

3. Czas wykonania nie może przekroczyć 8 min.

KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną prace plastyczną, będącą ilustracją do utworu Adama Mickiewicza [format A4].

2. W tym roku prosimy o ilustracje do „ II cz. Dziadów”.

2. Technika wykonania dowolna.

3. Prace należy przesłać /dostarczyć/ na adres ZS w Kańczudze do dn.12.XII 2013r.

4. O wynikach konkursu plastycznego i terminie wręczenia nagród laureatów powiadomimy telefonicznie.

TERMINY:

1. Konkurs recytatorski odbędzie sie dnia 17. XII 2013r.  o godz.1300 w budynku ZS w Kańczudze.

2. Zgłoszenia do konkursu /pisemne/ do dnia 12. XII 2013r. w sekretariacie ZS w Kańczudze.

3. Wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu.

ZASADY OCENY I NAGRODY:

1. Oceny recytacji i prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania od Dyrektora ZS w Kańczudze.

4. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie się 17.XII 2013r. /w dniu konkursu/.

POZOSTALE USTALENIA:

1. Dojazd na konkurs we własnym zakresie.

2. Szkoła zapewnia uczestnikom i opiekunom skromny poczęstunek.

3. Informacje o konkursie na stronie internetowej szkoły:

www.zskanczuga.nets.pl

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY:

1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną prace plastyczną.

2. W tym roku prosimy o wykonanie plakatu ZAPOWIADAJACEGO DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE.

3. Technika wykonania dowolna.

4. Pracę dostarczyć do nauczycieli j.polskiego do dnia 12.XII.2014

TERMINY:

1. Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 17. XII 2013r.  o godz.1300 w budynku ZS w Kańczudze.

2. Zgłoszenia do konkursu /pisemne/ do dnia 12. XII 2013r. do nauczycieli j.polskiego .

3. Wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu.

ZASADY OCENY I NAGRODY:

1. Oceny recytacji i prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania od Dyrektora ZS w Kańczudze.

4. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie sie 17.XII 2013r. /w dniu konkursu/.

www.zskanczuga.nets.pl

KARTA ZGŁOSZENIA