KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PROGRAM ROZSZERZONY: biologia, chemia, fizyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechnice Rzeszowskiej.

TWOJA PRZYSZLOSC – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach medycznych, inżynierskich, rolniczych. Kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych stwarza możliwość ukończenia prestiżowych kierunków studiów i podjęcia pewnej, dobrze płatnej pracy.