W dniu 10 maja 2013 r. uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi z klas I LO, II LO i I TŻ uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z fizyki zorganizowanej przez p. D. Kozłowską, p. M. Nawojska i p. M. Liszkę-Wołoszyn.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Organizatorem XV Edycji Pokazów była Katedra Fizyki Politechniki Rzeszowskiej wraz z Fundacją Nauki dla Przemysłu i Środowiska. Doświadczenia z mechaniki, ciepła, niskich temperatur, elektromagnetyzmu i optyki demonstrowali pracownicy naukowi PRz m.in.: dr T. Jasiński, mgr K. Kiszczak, mgr P. Wnuk, dr T. Wiecek i dr S. Wolski. Wszystkie doświadczenia wzbudziły nasze zainteresowanie i zachęciły do pogłębiania wiedzy z zakresu fizyki.