KLASA MEDYCZNA

PROGRAM ROZSZERZONY: biologia, chemia.

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomosci z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

EDUKACJA JEZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane beda dwa języki obce: jezyk angielski oraz język niemiecki – język wiodacy w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej (Niemcy).

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajecia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne – pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia i fizyka. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude”, konkurs matematyczny Oxford Plus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Uczniowie tej klasy będą współredagować szkolną stronę internetową, uczestniczyć w zajęciach (pokazy, doświadczenia fizyczne) na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechnice Rzeszowskiej.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach medycznych, farmaceutycznych medycznych, pielęgniarskich, przyrodniczych i ochrony środowiska (recykling).