W dniu 4 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs „WIRTUALNY MENEDŻER”, w którym uczestniczyła grupa uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze. Został on zorganizowany przez Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Honorowy patronat nad konkursem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Uczestniczyły w nim drużyny z województw małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Z naszej szkoły zgłosili się uczniowie z klasy 2 LO Miłosz Puzio, Dawid Misiło i Tomasz Kuźniar. W ramach konkursu mieli oni zarządzać przedsiębiorstwami i konkurować ze sobą na wirtualnych rynkach przy użyciu gry symulacyjnej Marketplace. Po 8 tygodniach rundy eliminacyjnej rozgrywanej przez Internet (08.04.2013 – 24.05.2013) nasz zespół BoSnieg zakwalifikował się do finału. Runda finałowa została zorganizowana 3-4.06.2013 r. w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mieszczącym się w Kielnarowej/k Rzeszowa.

Nasi uczniowie w finale konkursu „WIRTUALNY MENEDŻER” zajęli II miejsce. Opiekunem zespołu była pani Donata Kozłowska.

Podczas dnia otwartego „GAME DAY ” wręczono nagrody.

Uczniom serdecznie gratulujemy!