W dniach 17-19 czerwca odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. W naszej szkole do etapu pisemnego przystapiło łacznie 37 absolwentów, natomiast do etapu praktycznego 38 absolwentów.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki egzaminu, które zostaną ogłoszone końcem sierpnia. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wszyscy otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe.

GALERIA ZDJĘĆ