29 kwietnia odbył się DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY połączony z Happeningiem „Gram czysto – Odnoszę sukces”, organizowanym w ramach DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

GALERIA ZDJĘĆ

Był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ale każdy uczeń zobowiązany był do aktywnego udziału w organizowanych imprezach i konkursach. Od samego rana w klasach odbywały się liczne konkursy: konkurs manualny „Zrób to sam”, konkurs plastyczny „Odnoszę sukces”, konkurs wiedzy nt. przemocy i agresji oraz konkurs fotograficzny „Przyłapani na działaniu”. Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie i pomysłowość, a wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Następnie na sali gimnastycznej przy udziale zaproszonych gości i społeczności szkolnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w klasach licealnych „Aktywna Edukacja Twoją Przyszlością”. Po zakończeniu konferencji mlodzież szkolna uczestniczyła w dalszej części happeningu – Rowerowym Torze Przeszkód – zawodach sportowych odbywających się obok Miejskiej Hali Sportowej. Zamknięciem happeningu był MARSZ PRZECIW PRZEMOCY uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości, którzy przeszli ulicami Kańczugi. W marszu wzięli także udział uczniowie Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kańczudze oraz okolicznych gimnazjów . Przedstawiciele poszczególnych klas nieśli plakaty z hasłami przeciwstawiającymi się przemocy.

Ale to jeszcze nie koniec przygotowanych przez nas atrakcji. Przybyłych gimnazjalistów wraz z opiekunami mile przywitała pani dyrektor Dorota Konieczna. Prezentacja, która była wyświetlona na sali gimnastycznej przybliżyla naszym gościom kierunki kształcenia i funkcjonowanie naszej szkoły. Po prezentacji uczniowie mogli wziąć udział w quizie. Ci, którzy wykazali się znajomością realiów naszej szkoły otrzymali nagrody Mlodzież miała okazję zwiedzić budynek szkolny, obejrzeć z bliska nowocześnie odnowione klasopracownie, pomoce dydaktyczne, jak również spróbowac swoich sił w obsłudze mikroskopów i tablic interaktywnych, a tym samym przekonać się, że nauka przedmiotów ścisłych i technicznych nie musi być ani trudna, ani nudna. Potwierdziła to wizyta w pracowni chemicznej i fizycznej.

Gimnazjaliści zapoznali się też z życiem codziennym naszej szkoły, licznymi osiągnięciami oraz organizacjami działającymi prężnie na terenie szkoly, np. SK Caritas, PCK, radiem Pauza. Mogli dowiedzieć się o konkursach, olimpiadach, wymianie międzyszkolnej oraz projektach realizowanych przez szkołę czy zapoznać ze szkolnymi kronikami.