Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 sierpnia 2012 r. zmarła emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół w Kańczudze Pani Danuta Zięzio, przeżyła 72 lata. W naszej szkole pracowała jako nauczycielka zajęć praktycznych (od dnia 1 listopada 1971 r. do dnia 31 sierpnia 1997 r.), w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej i ciężkiej.

Była osoba o wielkim sercu, przyjacielem i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, szlachetnym człowiekiem i niezawodną koleżanką.

Pozostawiła po sobie pustkę i smutek, ale głęboko trwa w naszych sercach.

Dnia 24 sierpnia 2012 r. S.P. Danuta Zięzio została pochowana na cmentarzu parafialnym w Manasterzu.

Żegnamy, ku pamięci

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Młodzież
Zespołu Szkół w Kańczudze