Maraton egzaminów – zakończony

W tym roku egzamin maturalny rozpoczął się 4 maja, tradycyjnie od sprawdzenia wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Maturzyści zdawali też obowiązkowo matematykę i jezyk obcy nowożytny.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Najwięcej osób wybrało język angielski, mniej liczni zdawali język niemiecki, jeden absolwent przystapił do egzaminu z języka hiszpańskiego w dniu 22 maja – zamykając tym samym sesję egzaminacyjną w naszej szkole.

Ogółem egzamin maturalny zdawalo 72 tegorocznych absolwentów (33 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 11 – Technikum Hotelarstwa, 8 – Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 20 – Technikum Mechanicznego) oraz 14 ubiegłorocznych absolwentów chcących zaliczyć zaległe egzaminy bądź osiągnąć wyższy wynik z wybranego przedmiotu.

Wiedząc, jak ważne znaczenie dla dalszej drogi edukacyjnej ma dobrze zdany egzamin maturalny, życzymy, aby wyniki były jak najlepsze i aby umożliwiły realizację życiowych zamierzeń.