„KOMPETENCJE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY”

jest realizowany przez Zespół Szkół w Kańczudze. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych 124 uczniów technikum, a tym samym zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w procesie kształcenia.


OKRES REALIZACJI


Projekt jest realizowany od września 2010 r. do maja 2012 r. Zajęcia oraz kursy dla uczniów objętych wsparciem będą prowadzone od września do kwietnia – czyli w czasie trwania roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych.


DZIAŁANIA


W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z podstaw konstrukcji maszyn dla uczniów klas czwartych Technikum Mechanicznego:

  – 20 uczniów

  – 2 grupy 10 osobowe

  – 50 godzin

 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z technologii gastronomicznej dla uczniów klas czwartych Technikum Żywienia:

  – 20 uczniów

  – 2 grupy 10 osobowe

  – 50 godzin

 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych zawodowych dla uczniów klas czwartych Technikum Hotelarstwa:

  rok szkolny 2010/2011 – język francuski:

  – 10 uczniów

  – grupa 10 osobowa

  – 23 godziny

  rok szkolny 2011/2012 – język angielski:

  10 uczniów

  – grupa 10 osobowa

  25 godzin

 4. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne – kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów klas czwartych Technikum Mechanicznego (IX-IV):

  – 24 uczniów

  – 2 grupy 12 osobowe

 5. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne – kurs barmański dla uczniów klas czwartych Technikum Hotelarstwa (XI – III):

  – 20 uczniów

  – 2 grupy 10 osobowe

 6. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne – kurs organizacji przyęć okolicznościowych – catering dla uczniów klas czwartych Technikum Żywienia (XI – III):

  – 20 uczniów

  – 2 grupy 10 osobowe

 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

  – 124 uczniów

  – zajęcia indywidualne z doradcą edukacyjnym (1 godzina dla każdego ucznia) oraz doradca zawodowym (1 godzina dla każdego ucznia)


Na zakończenie projektu przewidziano konferencje podsumowującą podczas której zostaną przedstawione zrealizowane działania.

Wsparciem będzie objętych 124 uczniów i uczennic klas czwartych Technikum Żywienia, Technikum Mechanicznego oraz Technikum Hotelarstwa.

Projekt będzie realizowany na terenie Zespołu Szkół w Kańczudze.