„Przemoc jest straszna, przemoc to choroba,

okrutne czyny, czasami nawet słowa.

Ogarnia wszystkich, winnych i bez winy,

nie szukajcie zemsty, szukajcie przyczyny…”

 

ZAPRASZAMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ I RODZICÓW

DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

na HAPPENINGU POD HASŁEM:

„GRAM CZYSTO – NIOSĘ POMOC – KIBICUJE FAIR PLAY”


 

5 czerwca 2012 roku jest organizowanym po raz piąty ogólnopolskim świętem wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w programie społecznym: „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” i przystępuje do organizacji tego święta.

V edycja happeningu w naszej szkole odbędzie się 6 czerwca 2012 r. tj. w środę. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, ale każdy uczeń zobowiązany jest do aktywnego udziału w organizowanych imprezach/konkursach.

Wszyscy uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8.00 w strojach bialo-czerwonych (barwy narodowe).

W związku z hasłem przewodnim tej edycji programu: „Kibicuje Fair Play”, w ramach obchodów Dnia Szkoły Bez Przemocy zobowiązujemy się do przygotowania rozgrywek sportowych – turnieju pilki nożnej, promującego ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.

Decyzja dyrektora szkoły wychowawcy klas mogą usprawiedliwić nieobecność ucznia w tym dniu w szkole tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez rodzica!

 

SCENARIUSZ DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY:


1. Godz. 8.00 – 9.30 – lekcja z wychowawcą w ramach której odbęda się:

a) międzyklasowy konkurs wiedzy sportowej

b) międzyklasowy konkurs plastyczny: „Przeciw Przemocy – Kibicuje Fair Play” 

c) międzyklasowy konkurs na najciekawsze przebranie kibica

Każda klasa dzieli się na trzy zespoły, które biorą udział w proponowanych konkursach!


2.Godz. 9.30 – 10.30przejście na salę gimnastyczną pod opieką wychowawców klas, przywitanie społeczności szkolnej i zaproszonych gości przez p. dyrektor szkoły (w trakcie pokaz tańca towarzyskiego, koncert muzyczny, udział w prezentacji Medycznej Szkoły Policealnej z Lańcuta pokaz masażu, usługi kosmetyczne: makijaże szkolne, manicure, indywidualne porady, wręczenie nagród dla laureatów organizowanych konkursów)


3. Godz. 10. 30 – 10.45MARSZ „PRZECIW PRZEMOCY” ulicami naszego miasta


4. Godz. 10.45 – 13.00TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ na Hali Miejskiej w Kańczudze


5. Godz. 12.00 – 13.30GRILL dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gimnazjalistów

 

Dla zaproszonych gości przerwa kawowa w godz. 10.00-10.30 w sali 103.

Przewidujemy nagrody dla zwycięskich zespołów klasowych i indywidualnych osób, biorących udział w organizowanych konkursach i turnieju piłki nożnej, które zostaną wręczone na sali gimnastycznej/hali sportowej