Szkolne Koło Caritas we współpracy z SK Caritas działającym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze kolejny raz zorganizowało akcję „MIKOŁAJKI”.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu indywidualnych sponsorów z terenu Kańczugi oraz sklepików uczniowskich obydwu szkół sprawiliśmy radość 35 najuboższym dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze.

Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

GALERIA ZDJĘĆ

ZA WSZELKIE DOBRO – DZIĘKUJEMY!