Dnia 29 kwietnia 2011 roku zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych  przygotowane pod opieką wychowawców przez klasy drugie liceum i trzecie technikum. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Uroczystość  składała się z dwóch części . W pierwszej z nich Pani Dyrektor Dorota Konieczna wręczyła świadectwa uczniom, którzy z wyróżnieniem ukonczyli szkołę, wręczyła też nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepsi sportowcy otrzymali pamiątkowe statuetki.  Druga część uroczystości była występem artystycznym przygotowanym przez kl. II a LO,II b  LO, III TH, III TM, III TŻ  składającym się z wierszy, piosenek, rad na maturę i dalsze życie. Największym uznaniem maturzystów i zaproszonych gości cieszyły się skecze i utwory o charakterze kabaretowym.

Uroczystość zakończyło wręczenie maturzystom przez młodszych kolegów pamiątkowych słoników i serduszek z sentencjami życiowymi i grosikiem na szczęście.

Mamy nadzieję, że te ostatnie wspólnie  spędzone w szkole chwile na długo zapiszą się w pamięci maturzystów i będą dobrym  początkiem ich dorosłego życia.

Życząc samych sukcesów, już dziś zapraszamy maturzystów do odwiedzania ”starej szkoły”. Zawsze będą tu mile widziani.