„Przemoc jest straszna, przemoc to choroba,

okrutne czyny, czasami nawet słowa.

Ogarnia wszystkich, winnych i bez winy,

nie szukajcie zemsty, szukajcie przyczyny…”

ZAPRASZAMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ I RODZICÓW

DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

na HAPPENINGU POD HASŁEM:

„GRAM CZYSTO – NIOSĘ POMOC” –edycja IV


 

  8 czerwca 2011 roku jest organizowanym po raz czwarty ogólnopolskim świętem wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażuja się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.         W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła uczestniczyła w programie społecznym: „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” i przystępuje do organizacji tego święta.

IV edycja happeningu w naszej szkole odbędzie się 8 czerwca 2011 roku
tj. w środę.
W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, ale każdy uczeń zobowiazany jest do aktywnego udziału w organizowanych imprezach/konkursach. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00 w kolorowych i najbardziej „cudacznych” strojach (w granicach dobrego smaku).

Decyzją dyrektora szkoły wychowawcy klas mogą usprawiedliwić nieobecność ucznia w tym dniu w szkole tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez rodzica!

W zwiazku z hasłem przewodnim tej edycji programu: „Rodzice są z nami”, zapraszamy na tegoroczne obchody Dnia Szkoły bez Przemocy wszystkich Rodziców obecnych uczniów jak i tych, którzy dopiero stoją przed wyborem szkoły dla swojego dziecka i chcą zobaczyć, jak szkoła funkcjonuje, porozmawiać z kadrą pedagogiczną, zapoznać się np. ze standardami bezpieczeństwa i inicjatywami pozalekcyjnymi realizowanymi w szkole.

Organizatorem imprezy jest zespół wychowawczy przy współpracy wszystkich nauczycieli.

                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy!