W dniach od 15.12.2010r. do 17.12.2010r. odbyła się  w naszej szkole akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Uczniowie klasy ITŻH wraz z wychowawcą mgr Eweliną Kołcz zorganizowali i przeprowadzili trwającą trzy dni akcję, mającą na celu zbiórkę przede wszystkim karmy i koców dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Orzechowcach. 

Za całą zebraną kwotę tj. 287,68 zł. zakupiona została karma dla psów i kotów. Następnie uczniowie: Paulina Gwizdała, Dorota Lewandowska, Grzegorz Tymoczko wraz z wychowawca zawieźli zebrany i zakupiony towar do „Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach”. Wszystkim tym, którzy przyłączyli się do naszej akcji, zarówno uczniom jak i nauczycielom serdecznie dziękujemy w swoim imieniu i w imieniu wszystkich tych zwierząt, które z tej pomocy będą korzystać.