W dniu 10.03.2009 klasy I a Liceum Ogólnokształcącego i III Technikum Hotelarstwa uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Muzeum w Przeworsku. Opiekę nad młodzieżą pełniły pani L. Szymańska i pani M. Szlachta. Podczas wycieczki młodzież zapoznała się z historią pałacu Lubomirskich, w którym mieści się muzeum. Zwiedziła też sale wystawowe i stale wystawy, które przybliżyły jej dawną historię miasta i regionu. Następnie uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Dawne życie mieszkańców Przeworska w XIX wieku”.

Zarówno lekcja jak i zwiedzanie muzeum cieszyły się zainteresowaniem i pozwoliły pogłębić wiedzę młodzieży na temat naszego regionu. Pomimo deszczowej pogody wycieczka przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze.