1 czerwca 2009 roku w naszej szkole odbyły się prawybory do Europarlamentu zorganizowane przez Samorząd Uczniowski z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Młodzi Głosują”. Celem akcji było przeprowadzenie kampanii wśród młodzieży na rzecz wysokiej frekwencji w wyborach w dniu 7 czerwca roku bieżącego. Wybory nie były agitacją za żadnym komitetem wyborczym lub też konkretnym kandydatem.

Prawo do głosu posiadało 363 uczniów, z których 160 oddało głos (w tym 2 głosy nieważne). Łączna frekwencja wynosiła 44,07%. Uczniowie naszej szkoły głosowali następująco:

 

Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba oddanych głosów

  1. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 8
  2. 2. Komitet Wyborczy polskie Stronnictwo Ludowe 13
  3. 3. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 14
  4. 4. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10
  5. 5. Komitet Wyborczy Libertas 11
  6. 6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy 10
  7. 7. Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przeszłości CentroLewica 12
  8. 8. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczpospolitej 3
  9. 9. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31
  10. 10. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46

Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący: Kamil Misiewicz

Zastępca Przewodniczącego: Dawid Berman

Członkowie Komisji: Lidia Musz, Aleksandra Ryś, Justyna Zając, Dariusz Brzozowsk