Technik przemysłu mody to kierunek adresowany do osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży, lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze światem mody.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, projektowania i stylizacji ubiorów Technik przemysłu mody to zawód przyszłości. Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć.
A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

Informacje dodatkowe

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności: projektowania i stylizacji ubiorów, doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu, wykonywania modeli wyrobów odzieżowych, obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, konstrukcji i modelowania form odzieży, opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych, projektowania procesu produkcyjnego, prowadzenia działań związanych z marketingiem mody, obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego, tworzenia własnych kolekcji, rozpoznawania instrumentów promocji stosowanych na rynku mody, prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę, rozpoznawania potrzeby grup docelowych klientów, organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych, organizacji działań związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych

 

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja 2: MOD.11.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

Sylwetka absolwenta

Technik przemysłu mody pracuje jako:

 • stylista odzieży
 • projektant i krawiec
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych
 • organizator pokazów
 • koordynator ślubny
 • manager zakładu odzieżowego

 

W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak: kreatywność, samodzielność, poczucie estetyki, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologii odzieżowych i wzornictwa lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Przedmioty rozszerzone:

 • Historia / Informatyka
 • Język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Informatyka