Drukarz w swojej pracy nie może się obejść bez komputera, który we współczesnych procesach poligraficznych jest podstawowym narzędziem pracy. Najczęściej pracuje przy użyciu najnowszych programów, jest zatem zawsze na czasie z nowinkami technicznymi. Obok komputera na jego stanowisku pracy znajdują się skaner, drukarka, naświetlarka, wywoływarka. W przemyśle poligraficznym ma duże pole do popisu, trzeba również pamiętać, że zapotrzebowanie na tą profesję stale wzrasta.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz będziesz przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzania form drukowych;

2) przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania;

3) drukowania nakładu z form drukowych;

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Zawód drukarz ma przydzieloną kwalifikację:

  • PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych  form drukowych

    Drukarz to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Sporządza formy drukowe, przygotowuje materiały

i maszyny do drukowania z form, drukuje nakład z form drukowych, planuje poligraficzne procesy produkcyjne, prowadzi kontrolę przebiegu produkcji poligraficznej.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz może podejmować pracę
w drukarniach i zakładach poligraficznych, firmach rzemieślniczych, zakładach prowadzących usługi poligraficzne, agencjach reklamy, domach mediowych, w biurze obsługi klienta, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulo­tek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.