Linki do dokumentów:

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”


2014

Linki do dokumentów:

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”


KURS PRAWA JAZDY KAT. B 

W ramach realizacji działań w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców” zorganizowano w naszej szkole kurs prawa jazdy kat. B, w którym wzięło łącznie 72 uczniów Technikum. Zajęcia poprowadzili  eksperci w dziedzinie profesjonalnego przygotowania przyszłych kierowców. Młodzież nabyła umiejętności niezbędne do kierowania samochodem osobowym. Na początku uczestnicy odbyli szkolenie teoretyczne, na które złożyło się szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej. Dopiero po takim szkoleniu rozpoczęli szkolenie praktyczne. Wszystkim życzymy „szerokiej drogi”.

GALERIA ZDJĘĆ


KURS BARISTYCZNY 

W dniach 27,28,29.04.2015 r. i 16.05.2015 r. w naszej szkole odbył się kurs baristyczny, w którym wzięło udział 20 uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa. Zajęcia poprowadzili  eksperci w dziedzinie profesjonalnego przyrządzania kawy. Młodzież w ciągu czterech dni  nabyła umiejętności parzenia klasycznych kaw gorących m. in.  Espresso, Espresso Italiano czy Macchiato. Ponadto przygotowywała napoje na bazie kawy z mlekiem, takie jak: Latte, Latte Macchiato (z syropem smakowym), Cappuccino i kawa na zimno- Frappe. Uczestnicy kursu mieli możliwość obsługiwania  profesjonalnych ekspresów ciśnieniowo-kolbowych i korzystania z wielu sprzętów niezbędnych w przygotowywaniu kawy. Poznali także podstawy sztuki polegającej na wykonywaniu efektownych wzorów na powierzchni kawy ze spienionego mleka, rysowanych szpikulcem lub malowanych czekoladą   Latte Art (art cafe). Dzięki 16- godzinnym warsztatom młodzież poznała techniki parzenia pysznej i aromatycznej kawy. Każdy uczestnik otrzymał  certyfikat ukończenia kursu balistycznego.

GALERIA ZDJĘĆ


 

KURS CARVINGU

W ramach realizacji projektu w dniach 19,25,26.04.2015 r. „Podkarpacie stawia na zawodowców” 21 uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa uczestniczyło w kursie Carvingu, którego głównym celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Nabycie dodatkowych umiejętności zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Nasi uczniowie poznali historię sztuki carvingu, narzędzia do carvingu, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, sposoby rzeźbienia motywów kwiatowych w owocach i warzywach (takich jak: arbuz, melon, burak, ogórek, cukinia, marchew i inne) oraz tworzenia kompozycji przestrzennych. Wykonane przez uczniów rzeźby budziły ogólny podziw tych, którzy je oglądali. Każdy beneficjent otrzymał certyfikat ukończenia kursu, komplet profesjonalnych noży oraz materiały szkoleniowe w postaci skryptu.

GALERIA ZDJĘĆ


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji projektu pod nazwą

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum

na następujący kurs:

 

 • Kurs „ Prawo jazdy kat. B” – ( termin: maj, czerwiec 2015)-uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. 1, 2, 3 TH, TŻ.

Rekrutacja trwa do 24 kwietnia 2015 r.!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicy ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu- sala 305 (II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. D. Kozłowskiej .


KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w naszej szkole w dniach 21,28.03.2015 r. oraz 11,18.04.2015 r odbył się kurs obsługi kas fiskalnych. Uczestniczyło w nim łącznie 20 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum. Celem tego kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu kasjera. Poprzez udział w nim uczniowie poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im ubiegać się o pracę na stanowisku handlowym. Każdy z uczestników samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego obsługiwał kasę fiskalną. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich umiejętności.

GALERIA ZDJĘĆ


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji zadań projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” nastąpiła zmiana terminu składania formularzy na kurs: prawo jazdy kat. B, kasy fiskalnej, baristyczny, carvingu na 30 stycznia 2015 r. 


KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH

W dniach 17.11.2014 r. – 18.12.2014 r. w ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez naszą szkołę odbył się kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych”.

GALERIA ZDJĘĆ

  Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania tego zawodu. Część teoretyczna obejmowała takie zagadnienia, jak: rodzaje i typy wózków jezdniowych, budowa i obsługa wózków, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem, ładunki i ich rodzaje oraz przemieszczanie, przepisy BHP dotyczące pracy na wózku, wiadomości o dozorze technicznym oraz wymianą butli LPG.

Część praktyczna odbyła się na placu manewrowym w Przeworsku z instruktażem stanowiska pracy poprzedzającym rozpoczęcie samodzielnej nauki jazdy. Uczniowie ćwiczyli na wózku widłowym, doskonaląc jazdę bez ładunku, jazdę z ładunkiem, podjęcie ładunku oraz rozładunek. Wykonywali także manewry osprzętem oraz ćwiczyli czynności obsługowe przed i po pracach manewrowych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania tego zawodu.


KURS  ”SPAWANIE METODĄ MAG”

W dniach  17.09-22.11.2014 r. odbył się kurs „Spawanie metoda MAG”, w którym uczestniczylo 20 uczniów z kl. III i IV Technikum Mechanicznego. Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania tego zawodu. Dzięki szkoleniu teoretycznym uczestnicy zapoznali się z przepisami BHP, bezpieczną pracą na hali produkcyjnej oraz budową maszyn i urządzeń do spawania metodą MAG. Przeanalizowali także rodzaje materiałów stosowanych w spawaniu, sposoby  przygotowania złączy do spawania oraz ogólną charakterystykę spawania metodą MAG. Po zakończeniu teorii uczestnicy rozpoczęli część praktyczną z instruktażem wstępnym oraz  ćwiczeniami pod nadzorem instruktora. Szkolenie zakończyło się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji  oraz wydaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu.


KURS KELNERSKI

W dniach od 08.11.2014 r. – 30.11.2014 r. w ZS w Kańczudze odbył się kurs kelnerski. Celem realizacji tego zadania było nabycie umiejętności kelnerskich oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętnosci w tym zakresie przez 10 uczestników z klasy II, III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa. Program szkolenia składał się części  teoretycznej  i praktycznej.
Na zajęciach teoretycznych uczestnicy poznali organizacje pracy kelnera  poprzez przygotowanie sali konsumenckiej, dekorowanie i nakrywanie stołów, przenoszenie tac i zastawy stołowej. Uczniowie poznali również cechy jakie powinien posiadać kelner przy obsłudze gości mi. in. kultura i etyka w pracy oraz wrażenie estetyczne: wygląd i prezentacja kelnera.

Program praktyczny składał się z ćwiczeń pozwalających opanować przygotowanie i nakrycie stolu,  przenoszenie tac i zastawy stołowej: talerzy, bulionówek, szkla i filiżanek sztućców i półmisków oraz zbieranie talerzy  po konsumpcji. Do ćwiczeń praktycznych  można też zaliczyć obsługę gości czyli: powitanie, przyjmowanie zamówień, serwowanie potraw i napojów,  rozmowa z gośćmi i ich pożegnanie.

W ostatnim dniu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętności.

 


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji projektu pod nazwą

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum

na następujacy kurs:

 

 • Kurs „ Prawo jazdy kat. B” – ( termin: luty, marzec 2015)-

uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. TH, TŻ, TM,  

 • Kurs kasy fiskalnejuczniowie kl. 1 i 2 TŻ, TH, TL  
 • Kurs carvingu- uczniowie kl. 1 i 2 TH, TŻ, 
 • Kurs baristyczny- uczniowie kl. TŻ i TH. 

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2015 r.!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicy ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu- sala 305 (II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. D. Kozłowskiej .


OGŁOSZENIE

W związku realizacją projektu pod nazwą
„Podkarpacie stawia na zawodowców”
rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum
na następujacy kurs:

 • Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: listopad – grudzień 2014 r,) – uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. TM)

Rekrutacja trwa do 6 listopada 2014 r. !!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej. 

 


KURS BARISTYCZNY

W dniach 17-20 października 2014 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie baristyczne, w którym wzięło udzialł10 uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa. Zajęcia poprowadził doświadczony ekspert w dziedzinie profesjonalnego przyrządzania kawy.

GALERIA ZDJĘĆ

  Mlodzież w ciągu czterech dni nabyła umiejętności parzenia klasycznych kaw gorących tj. Espresso, Espresso Italiano jak i innych typów espresso- Ristretto, Coretto, Doppio, Lungo czy Macchiato. Ponadto przygotowywala napoje na bazie kawy z mlekiem, takie jak: Latte, Latte Macchiato (z syropem smakowym), Cafe au Lait, Cappuccino i kawa na zimno- Frappe. Uczestnicy kursu mieli możliwość obsługiwania profesjonalnych ekspresów ciśnieniowo-kolbowych i korzystania z wielu sprzętów niezbędnych w przygotowywaniu kawy. Poznali także podstawy sztuki polegającej na wykonywaniu efektownych wzorów na powierzchni kawy ze spienionego mleka, rysowanych szpikulcem lub malowanych czekolada   Latte Art (art cafe). Dzięki 16- godzinnym warsztatom młodzież poznała techniki parzenia pysznej i aromatycznej kawy. Kurs odbywał się w miłej atmosferze, zarówno dzięki zaangażowaniu baristy, jak i jego profesjonalizmie, doświadczeniu i świetnym podejściu do mlodzieży. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu baristycznego zarówno w języku polskim jak i angielskim, który był wynikiem pozytywnego zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum

na następujacy kurs:

 • Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: listopad- grudzień 2014 r.)- uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. TŻ

Rekrutacja trwa do 24 października 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszen dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zglaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


OGŁOSZENIE

W związku realizacją projektu pod nazwą
 

Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum
na następujacy kurs:

 • ·Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: listopad – grudzień 2014 r,) – uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. TŻ, TH, TM)

Rekrutacja trwa do 10 października 2014 r. !!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum
na następujacy kurs:

 • ·Kurs spawanie metodą MAG– (uczniowie pełnoletni z kl. III)

Rekrutacja trwa do 10 września 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum
na następujace kursy:

 • ·Kurs „Barista”– uczniowie kl. II, III, IV TZ i TH
 • ·Kurs „Kelner”– uczniowie kl. II, III, IV TŻ i TH
 • ·Kurs „Kierowca – operator wózków jezdniowych napędzanych”– uczniowie pełnoletni kl. III, IV TM
 • ·Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: wrzesień-październik 2014 r.,)- uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia
  z kl. TZ, TH, TM)

Rekrutacja trwa do 9 września 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


STAŻE U PRACODAWCÓW

W ramach realizacji projektu zorganizowano staże dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik mechanik. Podczas minionych wakacji skorzystało z nich 42 uczniów naszej szkoły. Mogli oni zapoznać się ze środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego.

GALERIA ZDJĘĆ

Staże odbywały się w firmach i zakładach branży gastronomiczno- hotelarskiej oraz mechanicznej, z którymi szkoła od wielu lat wspólpracuje. Zarówno pracodawcy, jak i uczniowie wyrazili pozytywne i zadowalające opinie. Dzięki nawiązanej współpracy przedsiębiorcy mogą stać się w przyszłości potencjalnymi pracodawcami dla tych młodych ludzi

Po zakończonym stażu każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży oraz bieżącą kontrolę sprawował koordynator ds. staży p. Monika Nawojska.

 


KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w naszej szkole w dniach 24-25-05.2014 r. oraz 27-30.05.2014 r. odbył się kurs obsługi kas fiskalnych. Uczestniczyło w nim łącznie 16 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum. Celem tego kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu kasjera. Poprzez udział w nim uczniowie poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im ubiegać się o pracę na stanowisku handlowym. Każdy z uczestników samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego obsługiwał kasę fiskalną. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich umiejętności.

GALERIA ZDJĘĆ

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum

 

 • ·Kurs spawania metodą MAG– ( termin kwiecień, maj 2014 r. uczniowie pełnoletni kl. II, III TM).

Rekrutacja trwa do 9 maja 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum
na:

Staże u pracodawców– (termin lipiec 2014 r., uczniowie kl. I, II, III TH).

Rekrutacja trwa do 12 maja 2014 r. !!!!

 • ·Kurs spawania metodą MAG– ( termin kwiecień, maj 2014 r. uczniowie pełnoletni kl. II, III TM).

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2014 r. !!!!

  

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


OGŁOSZENIE

Dnia 08.04.2014 r. o godzinie 15.00 w sali 302 rozpocznie się
kurs prawa jazdy kat. B.

Prosimy o przybycie wszystkich uczniów zakwalifikowanych na ten kurs.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą
Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum
na:

 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec/sierpień 2014 r., uczniowie kl. I, II, III TŻ).

Rekrutacja trwa do 13 marca 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogloszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów Technikum
na:

 • ·Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: kwiecień- czerwiec 2014 r.)- 
 •  uczniowie kl. I, II, III, IV TŻ,
 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec/sierpień 2014 r.)-
 • uczniowie kl. I, II, III TŻ oraz II, III TM).

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogloszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą  Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum
na:

 • ·Kurs „Obsługa kasy fiskalnej” (termin marzec- kwiecień 2014 r. , uczniowie kl. I i II TŻ, TH, TM)

 • ·Kurs „Spawanie metodą MAG” (termin marzec- maj 2014 r., uczniowie kl. II, III, IV TM)

 • ·Kurs „Prawo jazdy kat. B”- (termin: kwiecień- czerwiec 2014 r., wrzesień- październik 2014 r., listopad- grudzień 2014 r.)- uczniowie kl. TŻ, TH, TM)

 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec/sierpień 2014 r., uczniowie kl. I TŻ, I TH, II TM)

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2014 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej


KURS BARMAŃSKI

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w miesiącach październik- listopad 2013 r., odbył się kurs barmański dla uczniów klasy II TH i II TŻiUG. Osobą prowadzącą była Pani Jolanta Zebzda.

Celem kursu było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku barmana w lokalach gastronomicznych o wysokim standardzie obsługi klienta. Uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, klasyfikacji napoi alkoholowych i bezalkoholowych, przekąsek najcześciej występujących w barach. Opanowywali zasady posługiwania się shakerami, wykonywania napoi mieszanych i drinków zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Każdy z uczestników samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego wykonywał drinki według podanych wcześniej receptur oraz ćwiczył samodzielne ich komponowanie pod indywidualne zamówienia gości. W ostatnim dniu zajęć odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające ich umięjetności. Wręczone one zostaly przez dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze panią Dorotę Konieczną i szkolnego asystenta koordynatora projektu panią Donatę Kozłowską.


OGŁOSZENIE

Dnia 12.10.2013 r. o godzinie 8.00 w sali 103 rozpocznie się kurs barmański.

Prosimy o przybycie wszystkich uczniów zakwalifikowanych na ten kurs.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą Podkarpacie stawia na zawodowców

rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum

 na: Kurs Barmański 

(termin październik- listopad 2013 r., uczniowie kl. II TŻ, II TH) 

Rekrutacja trwa do 30 września 2013 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczególowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chetnych uczniów prosimy o zglaszanie sie do pani D. Kozłowskiej. 


STAŻE U PRACODAWCÓW

W ramach realizacji projektu zorganizowano staże dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik mechanik. Podczas minionych wakacji skorzystało z nich 42 uczniów naszej szkoły. Mogli oni zapoznać się ze środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego. Staże odbywały się w firmach i zakładach branży gastronomiczno- hotelarskiej oraz mechanicznej, z którymi szkola od wielu lat współpracuje. Zarówno pracodawcy, jak i uczniowie wyrazili pozytywne i zadowalające opinie. Dzięki nawiązanej współpracy przedsiębiorcy mogą stać się w przyszlości potencjalnymi pracodawcami dla tych młodych ludzi.

GALERIA ZDJĘĆ

Po zakończonym stażu każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży oraz bieżącą kontrolę sprawowała koordynator ds. staży p. Monika Nawojska.


 

KURS ORGANIZATOR PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH- CATERING

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zorganizowano kurs „Organizator przyjęć okolicznościowych – catering”, w którym łącznie uczestniczyło 15 uczniów z klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa. Głównym celem podjętego działania bylo podniesienie kwalifikacji zawodowych tych uczniów, a przez to zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. 

GALERIA ZDJĘĆ

W ramach szkolenia beneficjenci odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 75 godzin, podczas których omówiono następujacą tematykę: wystrój, oprawa florystyczna miejsca imprezy, zasady GHP/GMP oraz system HACCP, organizacja punktu gastronomicznego oraz uslug gastronomicznych i cateringowych, technologia produkcji kulinarnej, zasady marketingu usług, profesjonalna obsluga klienta, serwowanie potraw.

Uczniowie mieli zapewnione materialy dydaktyczne w formie skryptów, które pomogły im w realizacji tematów teoretycznych. Ponadto mlodzież otrzymała odzież ochronną niezbędną podczas realizacji części praktycznej kursu. W trakcie ostatnich zajęć odbyl się egzamin sprawdzający nabytą przez nich wiedzę i umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymali ocenę pozytywną z egzaminu oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu. 


KURS CARVINGU

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” 13 uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa uczestniczyło w kursie Carvingu, którego głównym celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Nabycie dodatkowych umiejętności zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

GALERIA ZDJĘĆ

Kurs został przeprowadzony przez Pawła Sztenderskiego- Mistrza Polski w Carvingu, Złotego Medalisty Pucharu Polski w Carvingu oraz przez Grzegorza Gniecha- II ViceMistrza Polski w Carvingu.

Nasi uczniowie poznali historię sztuki carvingu, narzędzia do carvingu, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, sposoby rzeźbienia motywów kwiatowych w owocach i warzywach (takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne) oraz tworzenia kompozycji przestrzennych. Wykonane przez uczniów rzeźby budziły ogólny podziw tych, którzy je oglądali. Każdy beneficjent otrzymał certyfikat ukończenia kursu, komplet profesjonalnych noży oraz materiały szkoleniowe w postaci skryptu.  


 

KURS ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH- CATERING

 

W ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” rozpoczął się kurs „Organizacja przyjęć okolicznościowych – catering”. Głównym celem tego działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, co wpływa na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 09.03.2013 roku 15 uczniów uczestniczyło w pierwszych zajęciach. Zajęcia odbywają się w soboty w Zespole Szkół w Kańczudze.


OGŁOSZENIE

 

Dnia 13.04.2013 r. o godzinie 8.30 rozpocznie się kurs „Carvingu”.

Prosimy o przybycie wszystkich uczniów zakwalifikowanych na ten kurs.

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą  Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy uzupelniajacą rekrutację uczniów Technikum
na:

 • ·Kurs Carvingu (termin kwiecień 2013 r., uczniowie kl. III TŻ,)

 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec 2013 r., uczniowie kl. II, III TŻ)

Rekrutacja trwa do 15 marca 2013 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgloszeń dostepne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogloszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zglaszanie się do pani D. Kozłowskiej lub pani M. Nawojskiej.


OGŁOSZENIE

 

Dnia 9.03.2013 r. o godzinie 8.00 w sali 103 rozpocznie się kurs „Organizacja przyjęć okolicznościowych- catering”.

Prosimy o przybycie wszystkich uczniów zakwalifikowanych na ten kurs.

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy uzupelniającą rekrutację uczniów Technikum
na:

 • ·Kurs Carvingu (termin kwiecień 2013 r., uczniowie kl. II TŻ,)

 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec 2013 r., uczniowie kl. I TŻ)

Rekrutacja trwa do 1 marca 2013 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgloszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogłoszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej lub pani M. Nawojskiej.


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pod nazwą Podkarpacie stawia na zawodowców
rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum
na:

 • ·Kurs Organizatora przyjęć okolicznościowych- catering (termin marzec- kwiecień 2013 r., uczniowie kl. I i II TŻ, TH)

 • ·Kurs Carvingu (termin kwiecień 2013 r., uczniowie kl. I i II TŻ, TH)

 • ·Staże u pracodawców– (termin lipiec 2013 r., uczniowie kl. I TŻ, TH, TM)

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2013 r. !!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicach ogloszeń ( I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 ( II piętro).

Chetnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozłowskiej lub pani M. Nawojskiej.