Linki do dokumentów

„Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”

Przetarg-promocja

Przetarg-kursy

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

19.10.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze informuje, że w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Przeworsku pn. „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością” poszukuje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych – obsługa prawna projektu.

23.10.2012

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożoną propozycja cenową na prowadzenie obsługi finansowej
w projekcie- wygrała Pani Magdalena Urban.

W związku ze złożoną propozycją cenową na stanowisko koordynatora projektu
– wygrała Pani Anna Słysz.

W związku ze złożoną propozycją cenową na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki wygrała Pani Małgorzata Liszka-Wołoszyn.

W związku ze złożoną propozycją cenową na stanowisko doradcy edukacyjno-zawodowego nie otrzymano oferty spełniającej wymogi stawiane w stosunku do osób podejmujących pracę na stanowisku doradcy zawodowego w projektach POKL. Oferta przetargowa zostanie ogłoszona po raz drugi.

W związku ze złożoną propozycją cenową na wykonanie baneru i wydruk 20 plakatów wygrała firma „Infox” s.c. Handel Usługi – Adam Puć Lucyna Puć.

W związku ze złożoną propozycją cenową na utworzenie i administrowanie strony internetowej projektu wygrała Pani Monika Nawojska.

W związku ze złożoną propozycją cenową na zamieszczenie artykułu w lokalnej prasie nie otrzymano żadnej propozycji cenowej. Wyboru gazety, w której zostanie zamieszczony artykuł dokona się biorąc pod uwagę cenę oraz poczytność gazety w regionie.

24.10.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze informuje, że w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Przeworsku pn. „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością” poszukuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do prowadzenia następujących zajęć:

I. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla beneficjentów projektu.

26.10.2012 r.

W związku ze złożoną propozycją cenową na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych- prowadzenie obsługi prawnej projektu wygrał Pan Łukasz Bochenek.

W związku ze złożoną propozycją cenową na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego propozycje cenowe otrzymanych ofert znacząco od siebie odbiegają w związku z niepełnym opisem przedmiotu zamówienia wykonanym przez zamawiającego. Oferta przetargowa wraz ze szczegółami zostanie ogłoszona po raz drugi.

W związku ze złożoną propozycją cenową na przeprowadzenie kursu ECDL – Core wygrała firma „Infox” s.c. Handel Usługi – Adam Puć Lucyna Puć.

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożoną propozycją cenową na prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno –zawodowego – wygrała Pani Marta Pels.

6.11.2012 r.

W związku ze złożoną propozycją cenową na zadanie pn. przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla 20 uczniów w Zespole Szkól w Kańczudze wygrała Szkoła Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Promar – International z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bohaterów 12.

22.11.2012 r. 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 6 informuje, że w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Przeworsku pn. „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością” poszukuje wykonawcy następującego zadania:


1. ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH


Ofertę należy składać do dnia 03.12.2012 roku

w sekretariacie Zespołu Szkół w Kańczudze.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 6 informuje,

że w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Przeworsku pn. „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością” poszukuje wykonawcy następującego zadania:


1. ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ, LAPTOPA ORAZ PROJEKTORA KRÓTKOOGNISKOWEGO Z UCHWYTEM

I NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM

Ofertę należy składać do dnia 05.12.2012 roku w sekretariacie Zespołu Szkół w Kańczudze.

SPECYFIKACJA