Dobrze przygotowujemy do matury!

Mamy wysoką zdawalność egzaminów

Prowadzimy cykl zajęć wspierający przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

Nasi nauczyciele są egzaminatorami OKE w Krakowie

Dysponujemy bogatym księgozbiorem

Otwieramy drzwi do lepszej przyszłości!

Przyszłość budujemy na 70-letniej tradycji

Z myślą o Waszej przyszłości organizujemy profesjonalne kursy: kurs ECDL – Core, kurs języka angielskiego, kurs organizatora przyjęć okolicznościowych – catering, kurs carvingu, staże u pracodawców

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych

Organizujemy międzynarodową wymianę młodzieży

Współpracujemy z uczelniami wyższymi

Budujemy przyjazną atmosferę!

Organizujemy imprezy i uroczystości szkolne, gminne i środowiskowe m.in.: Święto Szkoły, Półmetek, Studniówka, międzyszkolny Happening, WOŚP

Organizujemy dyskoteki integracyjne, andrzejkowe i inne

Radzimy jak zaplanować przyszłość!

Organizujemy spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych

Wyjeżdzamy na targi edukacyjne i dni otwarte uczelni wyższych

Prowadzimy doradztwo edukacyjno-zawodowe

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy

Aktywizujemy do działania!

W szkole działa: Szkolne Koło CARITAS, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Sklepik Uczniowski, Radio Pauza

Działają liczne koła zainteresowań

Talenty sportowe rozwijamy na zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Systematycznie motywujemy do nauki!

Nasi uczniowie otrzymują stypendia naukowe i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły

Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach

Stosujemy nowatorskie metody pracy z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego

Zmieniamy się na lepsze!

Przy szkole działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze

Proponujemy atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia

Mamy dwie pracownie informatyczne, szkolne centrum multimedialne

Wyposażamy sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt audiowizualny m.in. tablice interaktywne

Lekcje wychowania fizycznego prowadzimy w dobrze wyposażonej hali miejskiej

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie!

Posiadamy wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Mamy jednozmianowy system nauki

W utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły wspiera nas monitoring

Otaczamy opieką i wspieramy!

Uczeń może liczyć na: pomoc pedagoga i szkolnej higienistki, wsparcie finansowe Rady Rodziców, SK Caritas, posiłki w stołówce szkolnej oraz zakup tanich podręczników na szkolnych kiermaszach

Łączymy naukę z zabawą i wypoczynkiem!

Organizujemy i dofinansowujemy rowerowe i autokarowe wycieczki krajoznawcze
i dydaktyczne

Wyjeżdżamy do teatru, kina i gościmy w szkole grupy teatralne

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, literatury, sportu

Angażujemy się w projekty!

Realizujemy projekt unijny ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” i projekty edukacyjne ,,Przedsiębiorcze szkoły”, „Aktywna szkoła na rzecz globalnej odpowiedzialności” i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (KIK/34)

Zrealizowaliśmy projekty „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” i „Aktywna edukacja twoją przyszłością”.

Posiadamy tytuł „Szkoły Jagiellońskiej”, jesteśmy pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Korzystamy z efektów projektu „Czwarta władza z klasą”