Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  4-letniego Liceum Ogólnokształcącego, 5-letniego Technikum oraz 3-letniej  Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolny 2020/2021

 

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) art.162 i art.95 ust 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz 534 i 1287)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737).

Zarządzenie Nr5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

 

 1. W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi się nabór do następujących typów szkół:
Typ Szkoły
profil, zawód
Cykl lata Szkoła może realizować
program rozszerzony z przedmiotów:
Liceum Ogólnokształcące klasa psychologiczno-pedagogiczna 4

j. polski

biologia

j.angielski/wos

klasa mundurowa

biologia/geografia

wos

j.angielski

klasa
inżynierska

matematyka

fizyka

j.angielski/informatyka

klasa
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

j. angielski/fizyka

Technikum

 

 

t. mechanik

5

 

 

matematyka

j.angielski

t. żywienia
i usług gastronomicznych

biologia

j.angielski

t. hotelarstwa

geografia

j.angielski

t. logistyk

informatyka

j.angielski

t. procesów drukowania

informatyka

j.angielski

t. przemysłu mody

historia

informatyka

j.angielski

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych

 

3

 

 

 

 

 

 

 

operator obrabiarek skrawających
drukarz
kucharz
magazynier logistyk

 

 

 

 

 

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:

 

Liceum Ogólnokształcące:

–  klasa psychologiczno-pedagogiczna:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. biologia

–  klasa mundurowa:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. geografia

klasa inżynierska:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. fizyka

klasa biologiczno-chemiczna:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Technikum czteroletnie:

zawód – technik mechanik:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

 zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

zawód – technik hotelarstwa:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. geografia

zawód – technik logistyk:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. informatyka

zawód – technik procesów drukowania:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

 zawód – technik przemysłu mody:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. historia

Branżowa Szkoła I Stopnia:

zawód – mechanik pojazdów samochodowych:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. zajęcia techniczne

zawód – operator obrabiarek skrawających:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. zajęcia techniczne

zawód – magazynier-logistyk:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. geografia

zawód – drukarz:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. informatyka

zawód – kucharz:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. chemia
 4. biologia

 

 1. Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.