Postępowanie rekrutacyjne

do klas pierwszych 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego,

 5-letniego Technikum oraz 3- letniej Szkoły Branżowej I stopnia
w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2021/2022

  Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) art.162 i art.95 ust 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz 534 i 1287)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

 1. W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi się nabór
  do następujących typów szkół:
Typ Szkoły
profil, zawód
Cykl lata Szkoła może realizować
program rozszerzonyz przedmiotów:
Liceum Ogólnokształcące klasa psychologiczno-pedagogiczna 4

j. polski

biologia

j.angielski/wos

klasa
inżynierska

matematyka

fizyka

j.angielski/informatyka

klasa
biologiczno-chemicznaz innowacją opiekuńczo-ratowniczą

biologia

chemia

j. angielski/fizyka

Technikum

 

 

t. mechanik

5

 

 

matematyka

j.angielski

t. żywienia
i usług gastronomicznychz innowacją dietetyka i fitness

biologia

j.angielski

t. hotelarstwa

geografia

j.angielski

t. logistyk

z możliwością wprowadzenia innowacji lotniczej

geografia

j.angielski

t. przemysłu mody

z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia

historia

informatyka

j.angielski

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych

 

3

 

 

 

 

 

 

 

operator obrabiarek skrawających
kucharz
magazynier logistyk

 

 

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:

Liceum Ogólnokształcące:

–  klasa psychologiczno-pedagogiczna:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. biologia

klasa inżynierska:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. fizyka

klasa biologiczno-chemiczna z innowacją opiekuńczo-ratowniczą:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Technikum:

zawód – technik mechanik:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

 zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka i fitness:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

zawód – technik hotelarstwa:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. geografia

zawód – technik logistyk z możliwością wprowadzenia innowacji lotniczej:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. geografia

 zawód – technik przemysłu mody z innowacją stylizacja – wizaż – kosmetologia:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.obcy – j.angielski
 4. historia

Szkoła Branżowa I Stopnia:

zawód – mechanik pojazdów samochodowych:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. technika

zawód – operator obrabiarek skrawających:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. technika

zawód – magazynier-logistyk:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. geografia

zawód – kucharz:

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. chemia
 4. biologia
 1. Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.