Klasa o tym kierunku kształcenia daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu biologii i chemii. Przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym, z podziałem na grupy, co umożliwi doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie studiów na wybranym kierunku. Dodatkowo do wyboru przedmioty uzupełniające: fizyka , język obcy specjalistyczny oraz elementy ratownictwa medycznego pozwolą na głębsze przygotowanie się do przyszłego zawodu i umożliwią studia na wybranym kierunku, również poza granicami naszego kraju.

Informacje dodatkowe

W ramach zajęć uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Organizowane będą pozalekcyjne zajęcia rozszerzające wiedzę z biologii i chemii. Dodatkowo  atrakcyjność  profilu zwiększą liczne wyjazdy edukacyjne (m. in. na zajęcia na Wydziale Biotechnologii KUL , technologii chemicznej Politechniki Rzeszowskiej, do placówek ochrony przyrody).  Wycieczki przedmiotowe do instytucji i zakładów pracy związanych z profilem, prelekcje pracowników uczelni i Sanepidu oraz możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Sylwetka absolwenta

Profil matematyczno-geograficzny przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, biologia, mikrobiologia, projektant zieleni, chemia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, psychologia, technologia procesowa, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych.

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia
  • Matematyka
  • Język angielski/informatyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Język angielski