Propozycja nauki w tej klasie skierowana jest do uczniów, którzy chcą przygotować się do pracy w służbach mundurowych, w instytucjach sądownictwa i placówkach wspierających pracę wymiaru sprawiedliwości.

Informacje dodatkowe

Ponadto zapewniamy uczniom:

  • Zajęcia z musztry i ceremoniału policyjnego, kryminalistyki, kryminologii, prewencji ruchu drogowego, samoobrony, ochrony osób i mienia.
  • Wyjazdy do komend policji, sądów, wyższych szkół policyjnych. Dla chętnych uczniów przewidziano kurs na licencję ochrony I stopnia.

Sylwetka absolwenta

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę na studiach wyższych, m.in. na prawie, administracji, kryminologii, bezpieczeństwie wewnętrznym i narodowym, jak również wiążą swoją przyszłość z pracą policji.

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język angielski/ historia

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Wiedza o społeczeństwie