Kucharz to kierunek szkoły branżowej przygotowujący do zawodu kucharza. W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiadomości i umiejętności związane z techniką i technologią przygotowywania potraw i napojów, sposobem przechowywania oraz ekspediowania potraw. Przydatne są uzdolnienia manualne i plastyczne, które wykorzysta przy aranżowaniu i projektowaniu dekoracji deserów, zakąsek czy dań głównych.

Informacje dodatkowe

 Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

  1. Kwalifikacja 1: : HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiadomości oraz umiejętności w zakresie:
-sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania,
-wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
-przechowywania żywności,
-będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych zakładach zbiorowego żywienia (restauracje, bary, stołówki pracownicze i inne),
-może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Perspektywy zawodowe – uzyskanie kwalifikacji zawodowej umożliwia podjęcie pracy w restauracjach, pubach, barach, gospodarstwach agroturystycznych, stołówkach pracowniczych itp. Absolwent może również założyć własną firmę gastronomiczną.

Kontynuacja nauki – po uzyskaniu dyplomu w zawodzie kucharz absolwent może kontynuować naukę na poziomie szkoły średniej, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji z zakresu organizacja żywienia i usług gastronomicznych otrzymać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Chemia