Postępowanie rekrutacyjne

do klas pierwszych 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego,

4-letniego Technikum oraz 3- letniej Szkoły Branżowej I stopnia
w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2019/2020

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r.poz. 1943 ze zm.)- rozdział 2a

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art.149 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

Zarządzenie Nr3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do  publicznych szkół dla dorosłych i na pierwszy semestr pierwszych klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim

 

 1. W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi się nabór
  do następujących typów szkół:
Typ Szkoły
profil, zawód
Cykl lata Szkoła może realizować
program rozszerzony z przedmiotów:
Liceum Ogólnokształcące klasa psychologiczno-pedagogiczna 3 j. polski
wos

biologia/historia

klasa mundurowa

biologia/geografia

j. angielski

wos

klasa
inżynierska

matematyka

fizyka

j.angielski/informatyka

klasa
biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

j. angielski/fizyka

Technikum

 

 

t. mechanik

4

 

 

matematyka

fizyka

t. żywienia
i usług gastronomicznych

biologia

matematyka

t. hotelarstwa

j. angielski

geografia

t. logistyk

j. angielski

informatyka

t. procesów drukowania

fizyka

informatyka

t. przemysłu mody

j.angielski/historia

informatyka

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych

 

3

 

 

 

 

 

operator obrabiarek skrawających
drukarz
kucharz
magazynier logistyk

 

 

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:

 

Liceum Ogólnokształcące:

–  klasa psychologiczno-pedagogiczna:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. biologia

–  klasa mundurowa:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. geografia

klasa inżynierska:

 1. polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. fizyka

klasa biologiczno-chemiczna:

 1. polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

 

Technikum czteroletnie:

 zawód – technik mechanik:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

 zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych:

 1. polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

zawód – technik hotelarstwa:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. geografia

zawód – technik logistyk:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. informatyka

zawód – technik procesów drukowania:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

 zawód – technik przemysłu mody:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. informatyka

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

zawód – mechanik pojazdów samochodowych:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. zajęcia techniczne

zawód – operator obrabiarek skrawających:

 1. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. zajęcia techniczne

zawód – magazynier-logistyk:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. geografia

zawód – drukarz:

 1. polski
 2. matematyka
 3. obcy
 4. informatyka

zawód – kucharz:

 1. polski
 2. matematyka
 3. chemia
 4. biologia

 

 1. Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.