TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Regulamin biblioteki

1.    Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależnosci od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
2.    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
3.    Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza sie ksiażek na nazwisko innej osoby.
4.    Uczeń, który nie oddał ksiażki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
5.    Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
6.    Ksiażek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
7.    Ksiażki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza sie bibliotekarzowi.
8.    Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
9.    W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urzadzeń, które moga zakłócić ciszę.
10.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
11.    Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego ksiażki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie sie z biblioteką. Dotyczy to równiez ucznia, który zmienia szkole.
12.    Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
13.    Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
14.    W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.