TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  klasa humanistyczno-prawna Nowy-1 klasa inżynierska Nowy-1  klasa mundurowa Nowy-1  TECHNIKUM technik mechanik   technik żywienia i usług gastronomicznych  technik hotelarstwa  technik obsługi turystycznej Nowy-1   kelner Nowy-1  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA cukiernik Nowy-1   mechanik-monter maszyn i urządzeńNowy-1 

29 czerwca 2012 r. uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012

GALERIA ZDJĘĆ

 

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym „Przedsiębiorcze Szkoły” koordynowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zalożenia projektu były realizowane przez uczniów klasy 2 LO na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, natomiast uczniowie z klas 1 LO, 2 TM, 3 TH na dodatkowych zajęciach z ekonomii w praktyce. Realizacja działań w projekcie polegała na zgłębianiu przez beneficjentów praktycznych aspektów przedsiębiorczości poprzez stosowanie gier symulacyjnych i materiałów multimedialnych opracowanych dla potrzeb projektu.

przedsieb

 

W dniu 25.06.2012 roku Szkolne Koło CARITAS już po raz czwarty zorganizowało dla uczniów Zespołu Szkół spotkanie z Siostrą Michalitką Assuntą Słysz – misjonarką z Kamerunu.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

W dniu 24 czerwca odbyła się w parku miejskim w Przeworsku kolejna edycja imprezy plenerowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ,,Niedziela dla zdrowia”.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

W dniach 18-20 czerwca odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. W naszej szkole do etapu pisemnego przystąpiło łącznie 56 absolwentów, natomiast do etapu praktycznego 59 absolwentów.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 
Więcej artykułów…