TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Działalność


Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

Rodzaje zbiorów:

  • wydawnictwa informacyjne i albumowe
  • programy i podręczniki
  • lektury do języka polskiego i innych przedmiotów
  • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej
  • czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli
  • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno -wychowawczej
  • materiały audiowizualne

Wykaz czasopism:

„Biblioteka w Szkole”

„Biologia w Szkole”

„Chemia w Szkole”

„Cogito”

„Fizyka w Szkole”

„Geografia w Szkole”

„Hotelarz”

„Matematyka w Szkole”

„Młody Technik”

„Moje Gotowanie”

„Mówią wieki”

„National Geographic”

„Polonistyka”

„Przegląd Gastronomiczny”

„Przyroda Polska”

„Świat Nauki”

„Wiedza i Życie”

„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Kółko biblioteczne


Zajęcia przygotują uczniów do bycia świadomym czytelnikiem i odbiorcą informacji. W ramach kółka uczniowie poszerzają wiedzę o bibliotece i jej zbiorach, uczą się pracować z katalogiem biblioteki, sporządzać bibliografie, wyszukiwać informacje na określony temat. Praca z komputerem przyczyni się do zdobycia umiejętności korzystania z multimedialnych słowników i encyklopedii oraz z Internetu jako zródła wiedzy. Ponadto uczniowie racjonalnie i twórczo wykorzystują wolny czas, uczą się współdziałania w grupie, wyrabiają poczucie odpowiedzialności.