TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019


 

Organizacja i przeprowadzenie kursu: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wózków widłowych napędzanych, obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - znajduje się w  Bazie Konkurencyjności

 

Zamawiający wyłonił Wykonawców:
CZĘŚĆ II– Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8

CZĘŚĆ III- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8
CZĘŚĆ IV- nikt nie złożył oferty.


 

W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 26.04.-30.04.2018 r. r odbył się kurs „Sprzedawca z kasą fiskalną”. Uczestniczyło w nim 10 uczennic z klasy drugiej i czwartej TŻ. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawcy z kasą fiskalną. Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku sprzedawcy. Każda z beneficjentek samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego obsługiwała kasę fiskalną. Wszystkie uczennice otrzymały zaświadczenia potwierdzające nowo nabyte umiejętności.

 

27 kwietnia 2018 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w akademii poświęconej 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pożegnaniu uczniów klas maturalnych.W pierwszej części uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali prelekcji, mającej na celu przypomnienie znaczenia dla Polski pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Młodzież uczciła Święto Konstytucji poprzez recytację i śpiew utworów patriotycznych.

Więcej…

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Event Manager dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe - zapytanie ofertowe znajduje się na Bazie Konkurencyjności.

Kurs Event Manager- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8.

 
Więcej artykułów…