TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Postępowanie rekrutacyjne w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2018/2019

Działając na podstawie Rozporzadzenia MEN z 16 marca 2017 r. Zarządzenia Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz Statutu Zespołu Szkół w Kańczudze, ustala się co następuje:

 1. W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi się nabór
  do następujących typów szkół:

Typ Szkoły
profil, zawód

Cykl lata

Szkoła może realizować
program rozszerzony z przedmiotów:

Planowana liczba

oddz.

uczniów

Liceum Ogólnokształcące

klasa
psychologiczno-pedagogiczna

3

j. polski
j. angielski, historia

4

120

klasa
inżynierska

matematyka, fizyka j.angielski/informatyka

klasa
biologiczno-chemiczna

biologia, chemia,

j.angielski/fizyka

klasa mundurowa

z elemantami ratownictwa medycznego

biologia, j.angielski, wos

Technikum

t. mechanik

4

matematyka, fizyka

6

180

t. żywienia
i usług gastronomicznych

biologia, matematyka

t. przemysłu mody

j. angielski/historia, geografia

t. hotelarstwa j.angielski, geografia

t. logistyk

j.angielski, informatyka

t. procesów drukowania fizyka, informatyka

Szkoła Branżowa I stopnia

kucharz

3

3

90

operator obrabiarek skrawających

krawiec

2.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:Liceum Ogólnokształcące:


- klasa psychologiczno-pedagogiczna:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. j.obcy
 4. historia

klasa mundurowa z elementami ratownictwa medycznego:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. j. obcy
 4. biologia

- klasa inżynierska:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. fizyka

- klasa biologiczno-chemiczna:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Technikum czteroletnie:

 

-zawód - technik mechanik:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

- zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia


- zawód - technik hotelarstwa:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. język obcy
 4. geografia


- zawód - technik logistyk:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. język obcy
 4. informatyka

- zawód - technik procesów drukowania:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

zawód - przemysłu mody:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. j. obcy
 4. informatyka

 

Szkoła Branżowa I Stopnia - zawód - kucharz:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. chemia
 4. biologia

- zawód – operator obrabiarek skrawających:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. zajęcia techniczne

- zawód – krawiec:

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. j. obcy
 4. zajęcia techniczne