TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Grono Pedagogiczne

w Zespole Szkół w Kańczudze - rok szkolny 2016/2017

 

 

 


Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe, nauczany przedmiot


KIEROWNICTWO SZKOŁY

mgr Dorota Konieczna

dyrektor, historia, historia i społeczeństwo, wos


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

mgr Bernadeta Bar

wychowanie fizyczne


dr Bernadeta Botwina

język angielski, język angielski zawodowy


mgr Beata Drozd

matematyka


mgr Grażyna Dzierga

chemia, przedmioty zawodowe branży żywieniowej


mgr inż. Ewa Jodłowska – Zając

przedmioty zawodowe branży mechanicznej


mgr Donata Kozłowska

podstawy przedsiębiorczości,  przedmioty zawodowe branży  logistycznej


mgr Tomasz Krupiński

geografia, przedmioty zawodowe branży żywieniowej


mgr Katarzyna Kulig

pedagog szkolny, wdż


mgr Małgorzata Liszka-Wołoszyn

matematyka


mgr Wiktor Koba
matematyka

mgr Monika Mazur

język polski, bibliotekarz


mgr Monika Nawojska
fizyka, informatyka, przedmioty zawodowe branży logistycznej

mgr Marta Pleśniak

inspektor BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe branży mechanicznej


mgr Danuta Płoskoń

biologia, wdż


mgr Adam Puć

informatyka, przedmioty zawodowe branży logistyczne, przedmioty zawodowe branży mechanicznej


mgr inż. Małgorzata Rożek- Ziobro

przedmioty zawodowe branży żywieniowej


mgr Anna Słysz

język angielski, język angielski zawodowy


mgr Agata Stącel

język niemiecki 


mgr Marzena Szlachta

historia, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo  


mgr Lucyna Szymańska

język polski


mgr inż. Iwona Trojnar

przedmioty zawodowe branży żywieniowej


 mgr ks. Łukasz Wilk

religia