TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Dodatkowe informacje

Dobrze przygotowujemy do matury!

- Mamy wysoką zdawalność egzaminów

- Prowadzimy cykl zajęć wspierający przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

- Nasi nauczyciele są egzaminatorami OKE w Krakowie

- Dysponujemy bogatym księgozbiorem

Otwieramy drzwi do lepszej przyszłości!

- Przyszłość budujemy na 70-letniej tradycji

- Z myślą o Waszej przyszłości organizujemy profesjonalne kursy: kurs ECDL - Core, kurs języka angielskiego, kurs organizatora przyjęć okolicznościowych - catering, kurs carvingu, staże u pracodawców

- Kładziemy nacisk na naukę języków obcych

- Organizujemy międzynarodową wymianę młodzieży

- Współpracujemy z uczelniami wyższymi

Budujemy przyjazną atmosferę!

- Organizujemy imprezy i uroczystości szkolne, gminne i środowiskowe m.in.: Święto Szkoły, Półmetek, Studniówka, międzyszkolny Happening, WOŚP

- Organizujemy dyskoteki integracyjne, andrzejkowe i inne

Radzimy jak zaplanować przyszłość!

- Organizujemy spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych

- Wyjeżdzamy na targi edukacyjne i dni otwarte uczelni wyższych

- Prowadzimy doradztwo edukacyjno-zawodowe

- Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy

Aktywizujemy do działania!

- W szkole działa: Szkolne Koło CARITAS, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Sklepik Uczniowski, Radio Pauza

- Działają liczne koła zainteresowań

- Talenty sportowe rozwijamy na zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Systematycznie motywujemy do nauki!

- Nasi uczniowie otrzymują stypendia naukowe i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły

- Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach

- Stosujemy nowatorskie metody pracy z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego

Zmieniamy się na lepsze!

- Przy szkole działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze

- Proponujemy atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia

- Mamy dwie pracownie informatyczne, szkolne centrum multimedialne

- Wyposażamy sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt audiowizualny m.in. tablice interaktywne

- Lekcje wychowania fizycznego prowadzimy w dobrze wyposażonej hali miejskiej

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie

- Posiadamy wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

- Mamy jednozmianowy system nauki

- W utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły wspiera nas monitoring

Otaczamy opieką i wspieramy!

- Uczeń może liczyć na: pomoc pedagoga i szkolnej higienistki, wsparcie finansowe Rady Rodziców, SK Caritas, posiłki w stołówce szkolnej oraz zakup tanich podręczników na szkolnych kiermaszach

Łączymy naukę z zabawą i wypoczynkiem!

- Organizujemy i dofinansowujemy rowerowe i autokarowe wycieczki krajoznawcze
i dydaktyczne

- Wyjeżdżamy do teatru, kina i gościmy w szkole grupy teatralne

- Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, literatury, sportu

Angażujemy się w projekty!

- Realizujemy projekt unijny ,,Podkarpacie stawia na zawodowców" i projekty edukacyjne ,,Przedsiębiorcze szkoły", "Aktywna szkoła na rzecz globalnej odpowiedzialności" i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (KIK/34)

- Zrealizowaliśmy projekty „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” i "Aktywna edukacja twoją przyszłością".


- Posiadamy tytuł „Szkoły Jagiellońskiej”, jesteśmy pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Korzystamy z efektów projektu „Czwarta władza z klasą”

Dodatkowe informacje

Dobrze przygotowujemy do matury!

- Mamy wysoka zdawalnosc egzaminów

- Prowadzimy cykl zajec wspierajacy przygotowanie do egzaminów zewnetrznych

- Nasi nauczyciele sa egzaminatorami OKE w Krakowie

- Dysponujemy bogatym ksiegozbiorem

Otwieramy drzwi do lepszej przyszlosci!

- Przyszlosc budujemy na 70-letniej tradycji

- Z mysla o Waszej przyszlosci organizujemy profesjonalne kursy: barmanski, kelnerski, cateringu, operatora obrabiarek CNC

- Kladziemy nacisk na nauke jezyków obcych

- Organizujemy miedzynarodowa wymiane mlodziezy

- Dla chetnych oferujemy kursy samoobrony i prawa jazdy (po promocyjnej cenie)

Budujemy przyjazna atmosfere!

- Organizujemy imprezy i uroczystosci szkolne, gminne i srodowiskowe m.in.: Swieto Szkoly, Pólmetek, Studniówka, miedzyszkolny Happening, WOSP

- Organizujemy dyskoteki integracyjne, andrzejkowe i inne

Radzimy jak zaplanowac przyszlosc!

- Organizujemy spotkania z przedstawicielami uczelni wyzszych

- Wyjezdzamy na targi edukacyjne i dni otwarte uczelni wyzszych

- Prowadzimy doradztwo edukacyjno-zawodowe

- Wspólpracujemy z Powiatowym Urzedem Pracy

Aktywizujemy do dzialania!

- W szkole dziala: Szkolne Kolo CARITAS, Szkolne Kolo PCK, Samorzad Uczniowski, Sklepik Uczniowski, Radio Pauza

- Dzialaja liczne kola zainteresowan

- Talenty sportowe rozwijamy na zajeciach sportowo-rekreacyjnych

Systematycznie motywujemy do nauki!

- Nasi uczniowie otrzymuja stypendia naukowe

- Przygotowujemy do udzialu w konkursach i olimpiadach na róznych szczeblach

- Stosujemy nowatorskie metody pracy z wykorzystaniem sprzetu audiowizualnego

Zmieniamy sie na lepsze!

- Proponujemy atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki ksztalcenia

- Mamy dwie pracownie informatyczne, szkolne centrum multimedialne

- Wyposazamy sale lekcyjne w nowoczesny sprzet audiowizualny m.in. tablice interaktywne

- Lekcje wychowania fizycznego prowadzimy w dobrze wyposazonej hali miejskiej

Kladziemy nacisk na bezpieczenstwo i zdrowie

- Realizujemy program „Szkola bez przemocy” i posiadamy rejonowy certyfikat Szkoly Promujacej Zdrowie

- Mamy jednozmianowy system nauki

- W utrzymaniu bezpieczenstwa na terenie szkoly wspiera nas monitoring

Otaczamy opieka i wspieramy!

- Uczen moze liczyc na: pomoc pedagoga i szkolnej higienistki, wsparcie finansowe Rady Rodziców, SK Caritas, posilki w stolówce szkolnej oraz zakup tanich podreczników na szkolnych kiermaszach

Laczymy nauke z zabawa i wypoczynkiem!

- Organizujemy i dofinansowujemy rowerowe i autokarowe wycieczki krajoznawcze
i dydaktyczne

- Wyjezdzamy do teatru, kina i goscimy w szkole grupy teatralne

- Organizujemy spotkania z ciekawymi ludzmi kultury, literatury, sportu

Angazujemy sie w projekty!

- Posiadamy tytul „Szkoly Jagiellonskiej”, jestesmy pod patronatem Uniwersytetu Jagiellonskiego

- Realizujemy projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

- Korzystamy z efektów projektu „Czwarta wladza z klasa”