TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

DATA

PRZEDMIOT

27.08.2015 r.

godz. 8.00

technologia gastronomiczna

język angielski zawodowy

pracownia obsługi konsumenta

język niemiecki

biologia

28.08.2015 r.

godz. 8.00

matematyka

język polski

 

       ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW        

 DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE     klasa humanistyczno-prawna    

                                                        klasa inżynierska 

                                                        klasa biologiczna

TECHNIKUM     technik logistyk   JEDYNY W POWIECIE !  

                                 klasa objęta patronatem AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze

                         technik żywienia i usług gastronomicznych

                         technik hotelarstwa

                         technik mechanik

 ZSADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  kucharz   

                                                              mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

W dniu 26 czerwca w Zespole Szkół w Kańczudze odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015, którą rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym. Po mszy na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej…

 

W dniach 9.06-23.06.2015 r. został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z następujących kwalifikacji: T.11-Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.06- Sporządzanie potraw i napojów, M.19- Użytkowanie obrabiarek sterujących. Do części pisemnej przystąpiło 17 uczniów z klasy 2TH, 15 uczniów klasy 3TŻ oraz 17 uczniów klasy 3TM. Do części praktycznej przystąpiło ogółem 57  zdających.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej…

 

W dniu 3 czerwca 2015 r., w naszej szkole po raz ósmy odbył się Happening pod hasłem” Gram Czysto- Jestem Tolerancyjny”.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 
Więcej artykułów…