TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II (1920 - 2005)

 

Szkolne koło PCK w ramach swojej pracy ma na celu głównie wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejetność niezbędną do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń zdrowia lub życia oraz kształtowanie działalności i wrażliwości na potrzeby innych.

 

       Zadania Szkolnego Koła PCK:

1. Pomoc potrzebującym uczniom,

2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

3. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży
w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

4. Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

5. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży,

6. Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

7. Włączanie się w inne akcje organizowane przez środowisko lokalne o  wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

                                                          OPIEKUN PCK: Donata Kozłowska

W roku szkolnym 2016/2017 członkami PCK są :


 1. Patrycja Bielec- 2 LO,
 2. Wiktoria Urban- 2 LO,
 3. Karolina Czerkies- 2 LO.


W roku szkolnym 2014/2015 członkami PCK są :


 1. Angelika Kwolek- kl. 2 LO,
 2. Konstancja Mroziak- kl. 2 LO,
 3. Dariusz Wypor- kl. 2 TŻH,
 4. Bartosz Klepacz- kl. 2 TŻH


 


 

W roku szkolnym 2013/2014 członkami PCK są :


 1. Diana Rusinek- kl. 4 TŻH,
 2. Katarzyna Majewska- kl. 4 TŻH,
 3. Edyta Letka- kl. 4 TŻH,
 4. Jacek Jagieła- kl. 4 TŻH
 5. Sara Szymkiewicz- kl. 4 TŻH,
 6. Angelika Kwolek- kl. 1 LO,
 7. Konstancja Mroziak- kl. 1 LO,
 8. Dariusz Wypor- kl. 1 TŻH,
 9. Bartosz Klepacz- kl. 1 TŻH

Sprawozdanie z realizacji zadań Szkolnego Koła PCK

W I semestrze 2013/2014 zrealizowane zostały następujące działania:

 - zbiórka pieniędzy na cmentarzu w Kańczudze w dniu 1 listopada (współpraca PCK z Caritasem),

- zbiórka maskotek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia (PCK),

- zbiórka pieniędzy na Hospicjum w Rzeszowie w ramach organizowanego koncertu charytatywnego,

- zbiórka pieniędzy w ramach XXII Finału WOŚP (PCK).

 

 


 

W roku szkolnym 2012/2013 członkami PCK są :


 1. Diana Rusinek- kl. 3 TŻH,
 2. Katarzyna Majewska- kl. 3 TŻH,
 3. Edyta Letka- kl. 3 TŻH,
 4. Jacek Jagieła- kl. 3 TŻH,
 5. Sara Szymkiewicz- kl. 3TŻH

 

W I semestrze 2012/2013 roku szkolnego, w ramach szkolnego PCK, zrealizowano następujące zadania:

1. Zbiórka maskotek i bajek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w Rzeszowie 
2. Pomoc przy wydawaniu paczek żywnościowych dla członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kańczudze
3. Zbiórka pieniędzy w ramach Koncertu Andrzejkowego dla Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci
4. Zbiórka pieniędzy na terenie miasta Kańczuga w ramach WOŚP

Członkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangażowali w wyżej wymienione akcje i chętnie pomagali przy ich przeprowadzaniu.W roku szkolnym 2011/2012 członkami PCK są:

Anna Mołoń- IV TŻ
Kamila Siupik- IV TŻ
Wioletta Wołoszyn- IV TŻ
Katarzyna Strączek- IV TŻ
Jagoda Lewandowska- IV TŻ
Marlena Futoma- IV TŻ
Aldona Fedorek- IV TŻ 

 

W ramach działalności PCK powstał Klub HDK „Dar krwi” w składzie:

Prezes: Michał Warzecha- 3 bLO
Wiceprezes: Jarosław Leniar- 3 bLO
Sekretarz: Anna Wójcik- 3 bLO
Skarbnik: Patrycja Wołoszyn- 3 bLO
Członkowie:
Honorata Marcinek- 3 bLO
Piotr Tokarz- 3 TŻM
Rafał Brzozowski- 3 TŻM
Agnieszka Kot- 3 bLO
Mateusz Rybacki- 3 bLO
Krzysztof Markowski- 1 TM
Artur Kałamarz- 1 TM
Krystian Malc- 1 TM
Łukasz Szafran- 1 TM
Błażej Kuźniar- 1 TM
Damian Klepacz- 1 TM

 

 

W I semestrze 2010/2011 roku szkolnego, w ramach szkolnego PCK, zrealizowano następujace zadania:

-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji Góra Grosza,
-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji sprzedaży ozdób świątecznych
-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji przygotowania paczek świątecznych dla ubogiej młodzieży naszej szkoly,
-
zbiórka pieniędzy w szkole i na terenie miasta Kańczuga w ramach WOŚP.

Członkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangażowani w wyżej wymienione akcje i chętnie pomagali przy ich przeprowadzaniu.

"Czlowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi"

Jan Pawel II (1920 - 2005)

 

Szkolne kolo PCK w ramach swojej pracy ma na celu glównie wyposazenie uczniów w wiedze i umiejetnosc niezbedna do racjonalnych zachowan w obliczu zagrozen zdrowia lub zycia oraz ksztaltowanie dzialalnosci i wrazliwosci na potrzeby innych.

 

            Zadania Szkolnego Kola PCK:

1. Pomoc potrzebujacym uczniom,

2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego czlowieka,

3. Dzialanie na rzecz poprawy bezpieczenstwa poprzez edukacje mlodziezy
w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

4. Ksztaltowanie postaw brania odpowiedzialnosci za najblizsze otoczenie,

5. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejetnosci i samorealizacji mlodziezy,

6. Przygotowanie mlodziezy do dalszej dzialalnosci w PCK.

7. Wlaczanie sie w inne akcje organizowane przez srodowisko lokalne o  wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

OPIEKUN PCK: Donata Kozlowska

CZLONKOWIE:

 

1.      Anna Kubicka- III TZ

2.      Kamila Siupik- III TZ

3.      Wioletta Woloszyn- III TZ

4.      Katarzyna Straczek- III TZ

5.      Jagoda Lewandowska- III TZ

6.      Marlena Futoma- III TZ

7.      Aldona Fedorek- III TZ

 

W I semestrze 2010/2011 roku szkolnego, w ramach szkolnego PCK, zrealizowano nastepujace zadania:

 

-wspólorganizacja wraz z SK Caritas akcji Góra Grosza,
-wspólorganizacja wraz z SK Caritas akcji sprzedazy ozdób swiatecznych
-wspólorganizacja wraz z SK Caritas akcji przygotowania paczek swiatecznych dla ubogiej mlodziezy naszej szkoly,
-
zbiórka pieniedzy w szkole i na terenie miasta Kanczuga w ramach WOSP.

Czlonkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangazowali w wyzej wymienione akcje
i chetnie pomagali przy ich przeprowadzaniu.