W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Teatr w Sieci NATENCZAS, który jest realizowany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Cykl warsztatów skierowany do szkół obejmuje zarówno zajęcia on-line jak i spotkania z artystami. Nasi uczniowie rozwijają aktorskie talenty pod kierunkiem pana Mateusza Marczydło  Zwieńczeniem  powyższych  działań będzie prezentacja przygotowanego spektaklu teatralnego na deskach  teatru w ramach konkursu dla młodzieży szkól podstawowych i średnich.

Jesteśmy przekonani, ze nasi uczniowie wykażą się kunsztem aktorskim i zajmą wysokie miejsce.