Propozycja nauki w tej klasie jest skierowana do osób zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi, które nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących ich przyszłego zawodu. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni.

Informacje dodatkowe

Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno – ekonomiczna, klimatologia czy problemy środowiskowe. Matematyka natomiast pomoże szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający nas świat poprzez kształcenie umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia i dokonywania wyborów.

Profil matematyczno-geograficzny oferuje:

 • praktyczne uczestnictwo w lekcjach terenowych,
 • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne,
 • udział w spotkaniach z podróżnikami i wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej czy biznesowej,
 • wyjazdy na uczelnie wyższe na wykłady o tematyce matematycznej.

 

Sylwetka absolwenta

Nauka w liceum o profilu matematyczno-geograficznym przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: technicznych (np. budownictwo, mechatronika, robotyka, automatyka, budowa maszyn, informatyka), administracyjno-ekonomicznych (np. bankowość i finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie), geograficznych (np. geodezja, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, geologia, geofizyka, kartografia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistykę).

Przedmioty rozszerzone:

 • Geografia
 • Matematyka
 • Język angielski/informatyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język angielski