W dniu 28 lutego br. odbył się II etap WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY Z LOGISTYKI „Być jak mistrzowie planowania”- Edycja II. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów, którzy w czasie 60 minut rozwiązywali test odejmujący zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne.

Po ocenie testów Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

  • I miejsce- Gabriela Szatkowska, kl. 3TLM
  • II miejsce- Przemysław Kołcz kl. 4TŻLM, Krzysztof Mendycki kl. 4TŻLM
  • III miejsce- Przemysław Chmiel kl. 4TŻLM

 Serdecznie gratulujemy