W dniu dzisiejszym tj. 13.06.2022 r., uczniowie klas 1TL, 2TL, 3TLg i 3TLp uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do firm Handlopex S.A. oraz GC Enegy Service for Power Plants and Refineriesw w Rzeszowie. W czasie pobytu nasza młodzież zyskała możliwość zapoznania się z charakterem i zakresem prowadzonej działalności przez wyżej wymienione firmy, poznała od strony praktycznej model efektywnego zarządzania magazynem oraz personelem, a także mogła zwiedzić najciekawsze miejsca w w/w przedsiębiorstwach.
W firmie Handlopex S.A. przybliżono uczniom zakres prowadzonej działalności, pokazano szeroki asortyment produktów oraz przedstawiono charakter relacji logistycznych łączących firmę z jej oddziałami zlokalizowanymi w całej Polsce. Z kolei w firmie GC Energy uczniowie mogli szczegółowo zapoznać się z obowiązującym w firmie systemem „HR” oraz najnowocześniejszym mobilnym centrum serwisowym „Calibron” będącym jedynym tego rodzaju pojazdem w skali kraju.
Na zakończenie wizyty przedstawiciele firmy GC Energy zaprosili wszystkich uczestników wycieczki  na mały poczęstunek w trakcie, którego uczniowie mogli zjeść pizze, poczęstować się owocem pomarańczy czy złagodzić pragnienie wodą mineralną.

GALERIA