W dniu 25 października 2022 r. uczniowie klas Technikum Mechanicznego udali się do firmy B&P Engineering w Przeworsku,  gdzie mieli możliwość zapoznania się ze zautomatyzowaną linią produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej a także praktycznym charakterem pracy operatora obrabiarek skrawających.

Dzięki przychylności kierownictwa firmy nasi uczniowie mogli szczegółowo poznać specyfikę firmy B&P Engineering w Przeworsku oraz innowacyjny charakter projektów realizowanych w poszczególnych działach produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zwiedzanie zakładu miało na celu zapoznania uczniów ze środowiskiem pracy operatora obrabiarek skrawających szczególnie w zakresie specyfiki funkcjonowania precyzyjnych maszyn CNC, automatycznych szaf narzędziowych czy laboratorium pomiarowego. W dalszej części spotkania młodzież zapoznana została ze specyfika pracy na Wydziale Produkcji Zbiorników, Wydziale Produkcji Seryjnej oraz charakterem pracy na Wydziale montażu, co pozwoliło w sposób bardziej świadomy zrozumieć jak istotnym jest dobrze zaplanowana i zorganizowana ścieżka edukacyjna w zawodzi operatora obrabiarek.

Po zapoznaniu się z historia powstania przedsiębiorstwa, jej innowacyjnym charakterem funkcjonowania oraz spotkaniem z przedstawicielem kadry kierowniczej uczniowie zaproszeni zostali na mały poczęstunek w trakcie którego mogli się trochę posilić oraz poczęstować wodą mineralną.

GALERIA