Dnia 3 października 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się wojewódzkie spotkanie konsultacyjne Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Przedstawiciele młodego pokolenia ze szkół ponadpodstawowych rozmawiali m. in. na temat wyzwań współczesnej edukacji.

Rada Dzieci i Młodzieży została powołana  Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r.na okres do 30 września 2023 r. W jej skład wchodzi 32 członków. Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Podczas panelu dyskusyjnego naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II LO

GALERIA