W dniu 21 października br. uczniowie Technikum Zespołu Szkół w Kańczudze w zawodzie Technik logistyk wzięli udział w zawodach I-go stopnia XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, której Organizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki, ma na celu pogłębienie motywacji uczniów do nauki oraz nagradzanie ich wysiłku   i   wiedzy   z   zakresu   transportu,   spedycji   i   logistyki   jaką   wykażą   się w ramach rywalizacji olimpijskiej. W zawodach I-go stopnia uczestnicy w maksymalnym czasie 60 min. rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań.