Po raz drugi zorganizowaliśmy w naszej szkole obchody Dnia Krajobrazu. W tym roku tematem przewodnim są słowa: Krajobraz: doświadczam w pełni.

Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam pełniejsze jego doświadczanie, a często również odkrywanie na nowo. Poprzez zorganizowanie – w dniu 20 października 2022 r. – warsztatów prowadzonych przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, poszerzamy wiedzę na temat walorów podkarpackiego środowiska przyrodniczego oraz czynników kształtujących nasz krajobraz . Chcemy też zaakcentować potrzebę odpowiedzialności i większej troski o środowisko, w którym żyjemy.