W Zespole Szkół w Kańczudze od wielu lat odbywa się KONKURS MICKIEWICZOWSKI upamiętniający postać naszego patrona Adama Mickiewicza. Każdego roku przybiera on inną formę – konkursu recytatorskiego, bądź  plastycznego.

Wyjątkowo w tym roku nasi uczniowie 12 grudnia wzięli udział w TURNIEJU WIEDZY. Za pomocą testu składającego się z pięćdziesięciu pytań wykazali się znajomością biografii Adama Mickiewicza, a także jego utworów m.in. Ballad i romansów, Pana Tadeusza, Bajek oraz Dziadów cz. II. Spośród trzydziestu uczestników najlepszym okazał się Bartłomiej Pieczonka, na drugim miejscu była Julita Czepiel, a na trzecim Oliwia Ilasz, zaś wyróżnienie otrzymał Hubert Wołoszyn. Wszystkim laureatom zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kańczudze do wspólnego kultywowania pamięci polskiego wieszcza narodowego postanowili zaprosić młodszych kolegów z okolicznych szkół. W dniu 16 grudnia z pomocą polonistów zorganizowali TURNIEJ WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA, który podzielili na trzy części. Pierwsza związana była z samym poetą, zaś druga i trzecia dotyczyła znajomości Pana Tadeusza, Bajek oraz wybranych Ballad i romansów. Zaproszeni goście w wyznaczonym czasie udzielali odpowiedzi na wyświetlane na tablicy interaktywnej pytania, nie tylko ze sobą rywalizując, ale również świetnie się przy tym bawiąc. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sieteszy, drugie uczniowie z Pantalowic, zaś trzecie z Manasterza. Wyróżnione zostały uczennice z Łopuszki Wielkiej. Nasi zwycięzcy z rąk Pani Dyrektor Doroty Koniecznej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Jednakże celebrowanie zbliżającego się Dnia Patrona nie mogło się odbyć bez MICKIEWICZOWSKIGO KONKURSU PLASTYCZNEGO. Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakat zapowiadający to wydarzenie. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Ewa Sopel, II miejsce: Jakub Welc, III miejsce: Kacper Welc. Wyróżnienia otrzymali: Amelia Dubiel, Jakub Hanus, Gabriela Przybylak, Wiktoria Kulpa, Julia Fajger.

Uczniowie ze szkół podstawowych również mogli wykazać się inwencją twórczą przygotowując ilustrację do wiersza Adama Mickiewicza Do M ***. W tej kategorii najlepsza okazała się Judyta Partyka z Manasterza .Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

GALERIA